Cennik


ŻŁOBEK

Wpisowe: 100 zł - opłata wstępna, pokrywa część kosztów wyposażenia (materiały plastyczne m.in. kredki, bloki, farby, plastelina, papier kolorowy itp.), ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

UWAGA! Wpłata wpisowego jest traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna.

Czesne (do 10 godz. dziennie od pon. do pt w godzinach od 6:30 do 17.00) – 470 zł.
Opłata za wyżywienie: 10 stawka dzienna (śniadanie, drugie śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, posiłki mleczne przygotowywane na mleku modyfikowanym)


 

Karnety Adaptacyjne do wykorzystania od poniedziałku do piątku

Nazwa usługi/opcje

Opis/charakterystyka

Cena

Karnet 10 h

10 zł/h

100 zł

Karnet 20 h

9 zł/h

180 zł

Karnet 50 h

7,6 zł/h

380 zł
 PRZEDSZKOLE


Wpisowe - 150 zł, opłata traktowana jako podpisanie umowy przedwstępnej i w związku z tym jest ona bezzwrotna. Przeznaczona na pokrycie kosztów ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków oraz części kosztów wyposażenia tj. materiałów plastycznych m.in. kredek, bloków, farb, plasteliny, papieru kolorowego itp. Wpisowe nie dotyczy dzieci, które uczęszczały do naszego żłobka.

Czesne (do 10 godz. dziennie od pon. do pt w godzinach od 6:30 do 17.00) - 220 zł - opłata stała

Opłata za wyżywienie - 6 zł stawka dzienna (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek)


Opłaty za wyżywienie zarówno w żłobku jak i w przedszkolu pobierane są z dołu po zakończonym miesiącu. Stawka dzienna nie jest naliczana w przypadku zgłoszenie nieobecności dziecka najpóźniej do godziny 07:15 pierwszego dnia nieobecności.


Produkcja: Studio Eline.pl | Odwiedziny: 111854