Zajęcia w ramach czesnego


ŻŁOBEK

- ćwiczenia ogólnorozwojowe, ćwiczenia ruchowo-naśladowcze, zabawy ruchowe przy śpiewie; celem zajęć jest rozwinięcie słuchu, jak i poczucia rytmu poprzez kontakt z muzyką,
- nauka przez kreatywną zabawę, ponieważ nauka może i powinna być zabawą,
- zajęcia plastyczne- celem zajęć jest rozwijanie umiejętności manualnych, jak również wzbogacenie wyobraźni oraz wrażliwości estetycznej dzieci. Używamy farb, ciastoliny i innych materiałów z atestami dla maluchów,
- zabawy dostosowane do wieku i stopnia rozwoju dziecka,
- muzykoterapia – wykorzystywanie muzyki w pracy z dziećmi, ma na celu rozładowanie zablokowanych emocji i napięć, osiągnięcie integracji w grupie, poprawy komunikacji, nauki odpoczynku i relaksacji uwrażliwienia na muzykę i przyrodę, poprawienie kondycji psychofizycznej, wzrostu pozytywnego nastawienia do życia,
- czytanie na głos ulubionych bajek w tym także bajek terapeutycznych, które pomagają w obniżeniu poziomu lęku, stresu, dodają odwagi, pocieszają,
- opieka psychologa - obserwacja i rozpoznanie problemów, praca z dziećmi w grupie oraz indywidualna,
- zajęcia logopedyczne - zabawy mające na celu usprawnienie aparatu mowy oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez logopedę p. Arletę Czuchrytę

PRZEDSZKOLE

- codzienna nauka języka angielskiego,
- zajęcia logopedyczne w grupach oraz konsultacje indywidualne,
- rytmika i zajęcia umuzykalniające,
- gimnastyka korekcyjna,
- opieka psychologa.


Produkcja: Studio Eline.pl | Odwiedziny: 111850