Okres adaptacyjny 23-06-2013


Adaptacja Dziecka w żłobku jest okresem trudnym zarówno dla Dziecka jak i dla Rodzica, stąd też organizowana jest zgodnie z indywidualnymi potrzebami Dziecka i w jego najlepszym interesie.
W naszym żłobku w okresie adaptacyjnym Rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach razem z Dzieckiem. W czasie takich zajęć:
- Rodzice zapoznają się z zasadami, programem i procedurami obowiązującymi w placówce,
- poznają Opiekunów i personel żłobka,
- Opiekunowie dokładnie poznają przyzwyczajenia Dziecka, szczególnie towarzyszące codziennym czynnościom jak jedzenie, zasypianie, toaleta, ubieranie się,
- Opiekunowie nawiązują z Dzieckiem bezpieczny kontakt i stopniowo przejmują nad nim opiekę.
 
Poniżej znajdziecie Państwo kilka praktycznych porad dotyczących okresu adaptacyjnego w żłobku.

Okres adaptacyjny - porady dla Rodziców


<< wróć

Produkcja: Studio Eline.pl | Odwiedziny: 110458